ကုမ္ပဏီသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများ၏ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများစွာပေးသည်။

PT .ABC သည် အင်ဒိုနီးရှားရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို အမျိုးမျိုးသော လိုအပ်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများစွာပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ဒီဇိုင်းစက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော စက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၎င်းတို့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သော ထုတ်ကုန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

မစ်ဆူဘီရှီ ဆာဗာမော်တာများနှင့် ဆာဗာဒရိုက်

Mitsubishi ဂီယာမော်တာ


တင်ချိန်- ဇွန်လ ၁၃-၂၀၂၂